O NAS

Od początku działalności postawiliśmy sobie za cel stworzenie przedszkola kameralnego, przyjaznego dzieciom.

Naszym celem jest również zapewnienie Państwa Pociechom prawidłowego rozwoju, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do poznawania świata i odkrywania swoich talentów.

Naszym przedszkolakom gwarantujemy poczucie bezpieczeństwa, ciepło oraz rodzinną atmosferę. Zapewniamy właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny.

W ofercie naszego przedszkola znajdą Państwo całe mnóstwo kreatywnych zajęć. To miejsce w którym Państwa Dziecko spędzi czas twórczo i przyjemnie, zdobywając nowe umiejętności oraz wiedzę w sposób bezstresowy.

Przedszkole Tygryskowa Kraina to wyjątkowe i kameralne miejsce stworzone z myślą o dzieciach w wieku od 2,5 do 5 lat. Działamy od 2011r na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Gdańsk. W Tygryskowej tworzymy tylko 1 grupę 18 dzieci w której są 2 lub 3 panie.

Dzieci do swojej dyspozycji mają piękny, bezpieczny urządzony w piaskownice, huśtawki, zjeżdżalnie i inne sprzęty – ogród o pow. ok 200 m2.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego (z wykształceniem wyższym pedagogicznym), których pracę wspomagają specjaliści z zakresu nauki języka angielskiego i zajęć umuzykalniających, zajęć psychologicznych i logopedycznych.

Chcemy, aby przedszkole było miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Lokal spełnia wszelkie wymogi określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 roku.

Pragniemy aby to właśnie przedszkole było miejscem sprzyjającym nauce i rozwojowi Naszych pociech, a wspólnie spędzony czas przyczynił się do wielu miłych wspomnień. Oznaką sukcesu jest dla nas satysfakcja Rodziców, a przede wszystkim niegasnący uśmiech Małych Tygrysków.

CO OFERUJEMY?

Co nas wyróżnia?

Nasze przedszkole ma długoletnie doświadczenie -

działa od 2011 roku!

Zdrowe posiłki

więcej...

Autorskie programy

więcej...

Zajęcia logopedyczne

więcej...

Język angielski

więcej...

Zajęcia rytmiczne

więcej...

Warsztaty bębniarskie

więcej...

Koncerty muzyczne

więcej...

Zobacz co jeszcze

więcej...

CENNIK:

CZESNE: 850 ZŁ

(od 1.09.2022 r. czesne będzie wynosić 900 zł)
 • całodzienna opieka,
 • realizacja podstawy programowej,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia grupowe logopedyczne,
 • zajęcia rytmiczne,
 • gimnastyka dla smyka,
 • zajęcia sensoryczne,
 • warsztaty kulinarne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • dni tematyczne,
 • konsultacje psychologiczne,
 • diagnoza logopedyczna na początku roku szkolnego
 • oraz niespodzianka miesiąca (m.in. teatr).

WPISOWE: 400 ZŁ

 • Opłata administracyjna,
 • roczna składka NNW dziecka

WYŻYWIENIE: 14,50 ZŁ

 


Zapisy do Przedszkola Tygryskowa Kraina trwają przez cały rok kalendarzowy. Przyjmujemy dzieci od 2 do 6 lat. Zapisy pod numerem telefonu: 518-965-405 lub mailowo za pomocą naszego formularza.

ORGANIZACJA

W naszym kameralnym przedszkolu  obowiązuje grupa łączona.

Grupa łączona:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Nauczyciele stosują różne formy pracy, wśród których praca w grupach łączonych zapewnia rozwój społeczno-emocjonalny przedszkolaków.

Dzieci chętnie uczą się od siebie nawzajem. Dzielą się pomysłami, przekazują wiedzę oraz uczą się wyrażania emocji przez naśladownictwo, dawanie rad, wypełnianie poleceń, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a także wchodzenie w relacje.

Właśnie te pozytywne zachowania wykorzystuje się tworząc i organizując pracę w grupach łączonych, czyli takich, w których rozpiętość wieku między dziećmi mającymi wspólne zajęcia w jednej sali wynosi co najmniej rok.

Zajęcia i program w takich grupach są zorganizowane tak, aby umożliwić każdemu dziecku wkład w wykonanie zadania i pracę w jego własnym tempie.

Uczestnictwo w zajęciach w ramach grup łączonych daję satysfakcję dzieciom. Organizowane są zajęcia w grupie łączonej, tak aby zwrócić uwagę na optymalne proporcje liczbowe dzieci starszych do młodszych. W grupie, w której przeważają starsze dzieci, dość łatwo można zdominować młodszych kolegów i koleżanki. A gdyby z kolei odwrócić te proporcje, wtedy potrzeby dzieci młodszych górowałyby nad potrzebami dzieci starszych.

W grupach łączonych, w dobrze funkcjonującym oddziale, dzieci mogą przebywać nawet cały dzień – oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego programu dydaktycznego. Nie może on być jednak niesformalizowany, oparty tylko na spontanicznej zabawie. W takiej sytuacji trudniej bowiem o prawidłowy rozwój umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Aby ułatwić pracę w grupach łączonych wprowadzamy oddzielne zajęci dla mniejszych dzieci o podobnym poziomie. Skład takich grup powinien zmieniać się w zależności od sytuacji. Dzieciom można przydzielać indywidualne zadania i udzielać instrukcji w zależności od potrzeb.

Z pracy w grupach łączonych płyną korzyści również dla prowadzącego zajęcia. Większy zakres dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej znacznie zmniejsza uzależnienie najmłodszych dzieci od pomocy nauczyciela. Starsi koledzy czy starsze koleżanki pomagają w wykonywaniu wielu zadań. Równocześnie młodsi wychowankowie stają się bardziej samodzielni i nabywają umiejętności społecznych. Ponadto w grupach łączonych jest większa tolerancja i akceptacja różnego rodzaju zachowań, niż ma to miejsce w grupach jednowiekowych.

Warto organizować zajęcia w grupach łączonych. Pozytywne efekty takiego rozwiązania ujawniają się bardzo szybko.

Zalety grup łączonych:

 • odwzorowują naturalne środowisko rodzinno-sąsiedzkie,
 • wzmacniają zdolności przywódcze i zachowania prospołeczne,
 • kontakt dzieci o zbliżonym poziomie wiedzy i umiejętności korzystnie wpływa na ich rozwój intelektualny,
 • ograniczają stosowanie mechanizmów selekcji i standardowych testów kontrolnych na wczesnych etapach nauczania.

Na życzenie Rodzica dajemy możliwość przyjścia wraz z dzieckiem do przedszkola na dni adaptacyjne, po okresie adaptacji podpisujemy umowę.
W naszym przedszkolu dzieci otoczone są troskliwą i serdeczną opieką. Stwarzamy im bezpieczne warunki do zabawy i rozwoju – takie jak w domu.

Nasz Punkt jest kameralny, dzięki czemu każde dziecko czuje się tu zauważone. Mamy doskonałe możliwości do wszechstronnego poznawania wszystkich naszych podopiecznych.
Pracujemy z dziećmi różnorodnymi metodami dydaktycznymi, zawsze mając na uwadze indywidualne potrzeby, zdolności oraz zainteresowania.

Funkcjonują u nas dwie grupy wiekowe: „Starszaki” i „Maluchy” – wspólnie spędzamy czas wolny na zabawie, podczas posiłków i spacerów. Oddzielnie prowadzimy zajęcia dydaktyczne.
W naszym przedszkolu chcemy jak najpełniej i jak najbardziej harmonijnie wykorzystać możliwości dziecka, a także rozwijać jego talenty widząc uśmiech na jego twarzy.

INTEGRACJA

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wspomagamy rozwój zapewniając kompleksową terapię. Stwarzamy warunki pełne zaufania, szacunku oraz wsparcia. Dla każdego dziecka wybierana jest indywidualna metoda oraz intensywność terapii. Naszym celem jest włączanie dzieci ze specjalnymi trudnościami do grupy przedszkolnej i umożliwianie im harmonijnego rozwoju w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia. Podążamy za dzieckiem i jego potrzebami.

Dla każdego dziecka opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka. Program opracowywany jest w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wywiad z rodzicami, obserwacje dziecka, diagnozę logopedyczna oraz diagnozę procesów  integracji sensorycznej. Założenia w nim zawarte realizowane są w toku procesu terapeutycznego. Program jest modyfikowany w zależności od postępów dziecka.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów. Współpracujemy z psychologami, pedagogami, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą ręki.

Większość zajęć odbywa się w naszym przedszkolu lub w  specjalnie przygotowanej do tego celu sali.