Grupa terapeutyczna ( 3 dzieci ) – rekrutacja prowadzona przez cały rok szkolny !

Dla dzieci z WWR Gdańsk – opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz z  orzeczenie o kształceniu specjalnym (autyzm, zespół Aspergera, afazja motoryczna, niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie, słaby wzrok, słaby słuch), Przedszkole Integracyjne Tygryskowa Kraina  jest BEZPŁATNE

Zapraszamy serdecznie do złożenia dokumentów rekrutacyjnych wszystkich Rodziców, którzy chcą by ich dziecko rozwijało się w miejscu specjalnie dla nich przygotowanym, z terapią dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka. Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 do 7 lat (do 8 roku życia w przypadku, gdy dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może u nas przebywać do końca roku szkolnego, w którym kończy 9 lat) z diagnozą autyzmu lub Zespołu Aspergera.
Podania można składać przez cały rok.

Przedszkolak objęty orzeczeniem realizuje indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny zgodny z podstawą programową MEN. Pierwszym krokiem terapii jest terapia indywidualna w przedszkolu lub w domu następnie stopniowo dzieci są wprowadzane w grupę. Dziecko bierze udział w zajęciach integracyjnych z pełnosprawnymi rówieśnikami uczęszcza na zajęcia logopedyczne oraz terapie sensoryczną SI.

Celem terapii jest rozwijanie mowy, zachowań społecznych oraz stopniowe wdrażanie dzieci do przedszkoli, przygotowywanie dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej. Indywidualny  program terapeutyczny nastawiony jest na rozwój stref deficytowych. Rodzic otrzymuję informację jak ma pracować z dzieckiem aby praca z nim przynosiła zamierzone efekty. Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne odbywają się w godzinach od 9.00-15.00, zajęcia prowadzi doświadczona i profesjonalna kadra.
Dzieci dodatkowo są objęte pomocą psychologiczną i logopedyczną oraz terapią integracii sensorycznej. Do zajęć wprowadzamy metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn, terapię ręki, SI, 
Pracujemy z elementami metody krakowskiej stawiając na prawidłowy rozwój mowy małego dziecka. 

W zależności od stopnia rozwoju wplatamy metodę behawioralną. 

Liczebność grupy: 43dzieci ( każde dziecko ma prowadzone indywidualne zajęcia ) 

Zajęcia indywidualne i grupowe z pedagogiem specjalnym oraz specjalistami.

Ograniczona liczba miejsc!

Karty zgłoszeń należy składać bezpośrednio w przedszkolu po ówczesnym umówieniu się.

ZAPRASZAMY