Dziecko po raz pierwszy przekraczające próg przedszkola, wymaga łagodnego procesu adaptacji. Dzięki nam krok po kroku zacznie stawać się prawdziwym przedszkolakiem. 

Na życzenie Rodzica dajemy możliwość przyjścia wraz z dzieckiem do przedszkola na dni adaptacyjne, po okresie adaptacji podpisujemy umowę. 

W naszym przedszkolu dzieci otoczone są troskliwą i serdeczną opieką. Stwarzamy im bezpieczne warunki do zabawy i rozwoju - takie jak w domu. 

Nasz Punkt jest kameralny, dzięki czemu każde dziecko czuje się tu zauważone. Mamy doskonałe możliwości do wszechstronnego poznawania wszystkich naszych podopiecznych. 

Pracujemy z dziećmi różnorodnymi metodami dydaktycznymi, zawsze mając na uwadze indywidualne potrzeby, zdolności oraz zainteresowania.

Funkcjonują u nas dwie grupy wiekowe: „Starszaki” i „Maluchy” – wspólnie spędzamy czas wolny na zabawie, podczas posiłków i spacerów. Oddzielnie prowadzimy zajęcia dydaktyczne dziecko pracuje na własnych książkach dostosowanych do wieku ( 2,5-3 i 4 latki )

Program „Olek i Ada” wyd. MAC oparty jest na nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz obejmuje wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci.

W tym czasie dzieci poznają zasady funkcjonowania w grupie oraz zachowania wobec zarówno rówieśników, jak i osób od siebie starszych a także dzieci z dysfunkcjami, a nauka odbywa się przez zabawę. Program zachęca dzieci do poznawania świata i zdobywania wiedzy, a także uwzględniając potrzebę ruchu.

Dzieci otrzymują Box podręczników na których pracują przez cały rok szkolny.

Dzieci pracują na kartach pracy, które mają za zadanie:

  • wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły
  • rozwijają samodzielność, pobudzają u dzieci naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń
  • wyzwalają postawę twórczą
  • stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji
  • wprowadzają dzieci w świat wartości
  • rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie

 

W naszym przedszkolu chcemy jak najpełniej i jak najbardziej harmonijnie wykorzystać możliwości dziecka, a także rozwijać jego talenty widząc uśmiech na jego twarzy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa terapeutyczna ( 3 dzieci ) – rekrutacja prowadzona przez cały rok szkolny !BEZPŁATNE
Zajęcia dodatkowe w ramach umowy przedszkolnej: 

Poniedziałek:

*  j. angielski (prowadzony przez Panie Nauczycielki)

* gimnastyka ogólnorozwojowa

Wtorek:

*  rytmika z Panią Agatą

* gimnastyka

* zajęcia plastyczne

Środa:

*  rytmika z Panią Agatą

* gimnastyka ogólnorozwojowa

Czwartek:

* zajęcia logopedyczne prowadzone przez prywatny gabinet logopedyczny „ Logozaurus”

* gimnastyka

* zajęcia z bajko terapii lub zajęcia ruchowe wg metody W. Sherborn

Piątek:

*  j. angielski (prowadzony przez szkołę językową „Angielski dla Najmłodszych”

* gimnastyka ogólnorozwojowa

* 1 x w miesiącu warsztaty kulinarne ( dzieci przynoszą z domu poproszone produkty , razem przygotowujemy coś bardzo smacznego )

* teatr , warsztaty florystyczne, ekologiczne i kreatywne bądź wycieczka

* opieka psychologiczna, indywidualne konsultacje, spotkania dla chętnych Rodziców


JAK W SKRÓCIE WYGLĄDA DZIEŃ W TYGRYSKOWEJ KRAINIE ?

Otwieramy o godzinie 07:00. 

07:00 Witamy się ze wszystkimi i zaczynamy zabawę. Bawimy się w kącikach zainteresowań pod okiem nauczyciela, rozmawiamy, rysujemy, konstruujemy, oglądamy książeczki, utrwalamy poznane wiadomości i umiejętności.   

08:30 Poranna gimnastyka. Po zabawach ruchowych korzystamy z toalety i myjemy ręce.    9.00 Śniadanie

9.15 Zęby / kółko przywitanie

9.30-10.00 Zajęcia dodatkowe (pon angielski , wt rytmika, śr rytmika, czw logopedia pt angielski

10.00-11.00 Wyjście do spacer / zamiennie z godziną 12.15-13.30

11.00-12.00 Zajęcia terapeutyczne z Panią Magdą po zupce kolejna część zajęć

12.00 Zupa

12.15- 13.30 Zajęcia dydaktyczne z Panią Kamilą ( wszystkie dzieci, następnie podział na grupy wiekowe - zajęcia przy książeczkach, dzieci z potrzebą snu idą spać )

13.20-14.00 bajkoterapia z Panią Magdą ( czwartek )

14.00 Obiad

14.45 Deser

15:00 Czas na zabawę według zainteresowań dzieci. Rozwijanie swoich talentów, rysowanie, malowanie, wycinanie, przeglądanie kącika bibliotecznego i wiele innych, wyjście na ogród.    

15:00 – 17:00 Zaczynają się odbiory dzieci. Czas na zabawę lub na utrwalenie wiadomości zdobytych w ciągu całego dnia. W ciepłe, pogodne dni spędzamy popołudnie w ogrodzie.  

Zamykamy o godzinie 17:00


Przedszkole poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, nieczynne jest w następujących terminach :
• 2 maja
• piątek po święcie Bożego Ciała
• 24 grudnia
• 2 tygodnie wakacji ( przełom  lipca i sierpnia )

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Przedszkole jest czynne w godzinach: 7.00-17.00. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych o kontakt.

Gdańsk- Morena ul. Myśliwska 65/2 klatka D (osiedle nad wodą)

Informacje pod nr tel.             518-965-405